Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 25. 3. 2008 , objava rezultatov: 25. 3. 2008

Datum objave: 25. 3. 2008
Rok za prijavo: 25. 3. 2008
Rezultati razpisa: 25. 3. 2008

Rezultati razpisa