Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov za leto 2009 s področje Mladinski raziskovalni projekti

Zaključen: , objava rezultatov: 22. 12. 2008

Datum objave: 22. 12. 2008
Rezultati razpisa: 22. 12. 2008

Rezultati razpisa