Sklep o sofinanciranju s področja aktivnosti za otroke na območju MOLza leto 2008

Zaključen: 5. 3. 2008 , objava rezultatov: 5. 3. 2008

Datum objave: 5. 3. 2008
Rok za prijavo: 5. 3. 2008
Rezultati razpisa: 5. 3. 2008

Rezultati razpisa