Strokovne komisije

Strokovna komisija za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok:

predsednica: mag. MELITA OVEN, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

članice:

BREDA PRIMOŽIČ NOVAK, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
KATJA MEŽNAR, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
NINA MARJETKA MARKOLI, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
EVA DOLINAR, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
ANJA LEPIČNIK ROZINA, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
VANDA STRAKA VRHOVNIK, Oddelek za kulturo
LUČKA POSTRUŽIN Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana.

 

Strokovna komisija za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2023:

predsednica: NINA MARJETKA MARKOLI, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

članice:

mag. MELITA OVEN, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
BREDA PRIMOŽIČ NOVAK, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
EVA DOLINAR, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
IRENA VELIČ, Center za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška 150, Ljubljana
TANJA STANKOVIC, Društvo projekt človek, Celovška 480, Ljubljana