Organizacijske enote v sestavi

Odsek za razpolaganje z nepremičninami

Vodja odseka: Damjana Popović Ljubi (št. sobe: 439)

  • Referat za upravljanje in ravnanje s poslovnimi prostori MOL
    Vodja referata: mag. Mihaela Topolovec Šiker

Odsek za evidenco nepremičnin in zemljiškoknjižno urejanje

Vodja odseka: Tadeja Maček (št. sobe: 429)

Odsek za geodetske storitve

Vodja odseka:  (št. sobe: 403)

Odsek za urbano ekonomiko

Vodja odseka: Katja Osolin (št. sobe: 411)