sreda, 6. 3. 2019

Javni zavod Šport Ljubljana razpisuje več delovnih mest

Objavljamo razpis prostih delovnih mest Javnega zavoda Šport Ljubljana.

Prijavite se na prosta delovna mesta. 

  • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I M/Ž
 Razpis velja do 12.03.2019
  • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II M/Ž
 Razpis velja do 12.03.2019
  • VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOV - M/Ž
 Razpis velja do 12.03.2019
  • RECEPTOR V. - M/Ž
 Razpis velja do 12.03.2019
  • STROKOVNI SODELAVEC VI - M/Ž
 Razpis velja do 12.03.2019
  • DELOVODJA V. - M/Ž - Vzdrževalec športnih objektov/površin
 Razpis velja do 12.03.2019

O Javnem zavodu Šport Ljubljana

Športne objekte v Mestni občini Ljubljana upravljajo Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k uresničevanju strategije športa v MOL in zagotavljajo pogoje za izvedbo letnega programa športa več kot 200 športnim društvom, v obsegu več kot 240.000 ur.

---

Preberite več: