ponedeljek, 25. 2. 2019

Obvestilo izvajalcem Letnega programa športa

Obveščamo vas, da je pred objavo javnega razpisa za leto 2019 možno urejanje baze članstva.

Predlagamo vam, da pregledate trenuten seznam članov in izključite iz baze vse neaktivne člane in dodate morebitne nove. Novico smo objavili tudi v aplikaciji. 

Letni program športa

S podporo letnemu programu športa aktivno prispevamo k prostočasni športni vzgoji predšolskih otrok (12 tisoč udeležencev), šoloobveznih otrok (vseh 24.500 udeležencev), dijakov in študentov (več kot 3.500 udeležencev) ter odraslih.

Sredstva za sofinanciranje programov športa in uporabo športnih objektov vsako leto višja 

Z izvajanjem strategije razvoja športa v Ljubljani, sprejete v letu 2008, smo bistveno izboljšali pogoje za šport in rekreacijo naših meščanov, tako finančno kot infrastrukturno. Od leta 2007 smo za šport iz proračuna Mestne občine Ljubljana namenili 256 milijonov evrov, od tega za programe športa, ki jih izvajajo pretežno športna društva, 86 milijonov evrov, kar v povprečju znaša 8,5 milijona evrov na leto.

---

Preberite tudi: