petek, 29. 9. 2017

Razpis za nagrade Marjana Rožanca

Objavili smo razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana na področju športa. Rok za oddajo predlogov za nagrado je 2. november 2017.

Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo v daljšem obdobju.

Pobude za podelitev nagrad sprejema Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, rok za oddajo je četrtek, 2. november 2017.

Vabimo pa tudi vsa športna društva in klube, da podajo svoje predloge za nagrade. 

Vse podrobnosti ter razpisna dokumentacija so objavljene tukaj.