ponedeljek, 25. 9. 2017

V Ljubljani podpiramo kakovostni in vrhunski šport

Na področju športa spodbujamo izvedbo programov s pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v različnih športih na športnih objektih v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma objektih v javno zasebnem partnerstvu. Izvajalcem letnega programa športa prav tako vsako leto dodeljujemo brezplačno količino ur za uporabo športnih objektov.

Strategija športa v Ljubljani 2008-2012 je bila najpomembnejši strateški dokument, na podlagi katerega so se bistveno izboljšali pogoji za šport, tako finančni kot infrastrukturni. 

V desetih letih je bilo vseh izdatkov za šport iz proračuna Mestne občine Ljubljana za en letni proračun, v višini 256 milijonov evrov. Samo za programe športa, ki jih izvajajo v večini športna društva, so v desetih letih znašali izdatki iz proračuna skupaj 86 milijonov evrov, kar v povprečju znaša 8,5 milijona evrov na letni ravni. 

Sredstva za sofinanciranje programov športa in uporabo športnih objektov vsako leto višja

letnimi programi športa aktivno prispevamo k športni vzgoji predšolskih otrok (12 tisoč udeležencev), šoloobveznih otrok (vseh 50 ljubljanskih OŠ), dijakov in študentov (več kot 3.500 udeležencev) ter odraslih. 

Športnim klubom sofinanciramo programe (skoraj 7 milijonov evrov letno) in omogočamo brezplačno uporabo športnih objektov  (220.000 ur letno oz. 5,5 milijonov evrov letno), skupno torej več kot 12 milijonov evrov letno.

Sofinanciramo 103 trenerje mladinskih selekcij v 21 športnih panogah. 

Z novimi infrastrukturnimi pridobitvami in zagotavljanjem pogojev za šport ter rekreacijo postajamo bolj prepoznavni tudi v mednarodnem okolju.

Postali smo gostitelji velikih športnih dogodkov kot so Evropsko prvenstvo v košarki, Mladinsko svetovno prvenstvo v judu, Svetovni pokal v kajak kanu slalomu, Svetovno prvenstvo U23  za ženske v odbojki in Svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev z udeleženci iz kar 44 držav. Pripravljamo pa se že na Evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu Futsaleuro 2018.

Tudi košarka med programi, ki jih sofinanciramo 

Velika zmaga slovenskih košarkarjev na Evropskem prvenstvu v košarki in uspehi na ostalih športnih področjih so priložnost, da povemo, na kakšen način in v kakšnem obsegu tudi v Mestni občini Ljubljana podpiramo športnike. 

V Ljubljani smo v preteklem letu sofinancirali programe košarke v višini 853.596,50 evrov, v šolskem letu 2017/18 pa brezplačno dodelili uporabo prostora v obsegu 19.136 ur oziroma v višini 382.720,00 evrov, skupno torej skoraj 1,3 milijona evrov letno. V šolskem letu 2017/18 prav tako sofinanciramo delo 14 košarkarskih trenerjev v okviru mestnih panožnih športnih šol (MPŠŠ). 

Veseli smo, da so tudi med Ljubljančani športne zvezde, ki dosegajo vrhunske rezultate.

Še naprej bomo aktivno nadaljevali s projekti in vzpostavljanjem novih športnih površinljubljanskim klubom bomo pomagali vrniti evropsko veljavo, prav tako pa bomo še naprej ustvarjali uspešne športnike, ki jim bodo mladi sledili.

 

Več o športu v Ljubljani preberite tukaj.