Organizacijske enote v sestavi

Odsek za programe športa

Vodja odseka: Marko Lebar

Odsek za razvoj in infrastrukturo na področju športa

Vodja odseka: Igor Jesenovec