2. javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2019

Zaključen: 5. 7. 2019

Datum objave: 21. 6. 2019
Rok za prijavo: 5. 7. 2019

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ za leto 2019, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2019.

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki.

Razpisne datoteke