3. javni razpis za dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2016

Zaključen: 2. 12. 2016 , odpiranje prijav: 6. 12. 2016

Datum objave: 25. 11. 2016
Rok za prijavo: 2. 12. 2016
Odpiranje prijav: 6. 12. 2016

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih, na katerih ni bil s predhodnim razpisom razdeljen razpoložljiv obseg uporabe prostora, kot je bilo določeno z Letnim programom športa za leto 2016.

Vlagatelj poda predloge dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za izvedbo Letnega programa športa MOL za obdobje 1.1.2017 do 31.8.2017. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov. Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen. Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.

Razpisne datoteke