Dodatni javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za letu 2022

Zaključen: 18. 5. 2022

Datum objave: 3. 5. 2022
Rok za prijavo: 18. 5. 2022

Predmet sofinanciranja so dejavnosti na področju tekmovalnega športa, ki so predmet Sprememb in dopolnitev Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022.

1. Kakovostni šport – Panožni športni centri
2. Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
3. Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski sistem (e- Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpisisport.ljubljana.si/.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si, najkasneje do 16. 5. 2022.

Razpisne datoteke