Izbira zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo "Nacionalni gimnastični center"

Zaključen: 14. 9. 2012

Datum objave: 23. 11. 2011
Rok za prijavo: 14. 9. 2012

Številka: 671-674/2009-24
Oznaka JN: 11/620003

Kratek opis naročila ali nabave:

Predmet javnega razpisa je izbira zasebnega partnerja skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju za izvedbo projekta “Nacionalni gimnastični center“. Podrobnejša vsebina je razvidna iz projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Objava na Portalu javnih naročil: JN13493/2011.

Popravek javnega razpisa objavljen na portalu javnih naročil: JN14161/2011.

Popravek javnega razpisa objavljen na portalu javnih naročil: JN607/2012.

Popravek javnega razpisa objavljen na portalu javnih naročil: JN3873/2012.

Popravek javnega razpisa objavljen na portalu javnih naročil: JN4816/2012.

Popravek javnega razpisa objavljen na portalu javnih naročil: JN6405/2012 .

Razpisne datoteke