Javni poziv za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2022

Zaključen: 26. 11. 2021

Datum objave: 12. 11. 2021
Rok za prijavo: 26. 11. 2021

Predmet javnega poziva je potrditev nespremenjenega obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporočanje spremenjenega obsega (zmanjšanega obsega, prenehanja izvajanja) izbranih dejavnosti s strani izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za vse dejavnosti, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za obdobje 2020 do 2022 in so bile predmet javnega poziva in 2. javnega poziva za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega programa športa za leto 2021.

Poleg potrditve izbranih dejavnosti je pri dejavnostih na področju tekmovalnega športa možna potrditev dejavnosti, ki so bile zavrnjene oz. je bila višina sofinanciranja sorazmerno znižana, ker v njih ni bilo (zadostno število) športnikov v času oddaje vlog na javni razpis. Zaradi spreminjanja evidenc registriranih športnikov bodo, za vse v vlogi oddane dejavnosti, aktualni podatki o registriranih športnikih pridobljeni neposredno iz uradne evidence športnikov, kar bo podlaga za izračun in dodelitev pripadajoče višine sredstev za sofinanciranje dejavnosti v letu 2022.

Potrditev za leto 2022 se nanaša na:

  • dodelitev sredstev,
  • dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov,
  • dodelitev domicila,

skladno z določili Odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022.

Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski sistem (e- Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpisisport.ljubljana.si/.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si, najkasneje do 24. 11. 2021.

Razpisne datoteke