Javni razpis šport 2011

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

Za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2011,
ter
zbiranje predlogov za sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine,usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2011.

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov letnega programa športa v
MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v
športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2011,
dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2011.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika.

E - RAZPIS

Razpisne datoteke