Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2019

Zaključen: 22. 3. 2019

Datum objave: 1. 3. 2019
Rok za prijavo: 22. 3. 2019

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa športa, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa športa za leto 2019, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2019.

Povezava na e-razpis: https://razpisisport.ljubljana.si/

Razpisne datoteke