Javni razpis ŠPORT 2018

Zaključen: 29. 1. 2018

Datum objave: 29. 12. 2017
Rok za prijavo: 29. 1. 2018

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2018.

Povezava na e-razpis: https://razpisisport.ljubljana.si/

Razpisne datoteke