e-Razpis). Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani obliki.

" />

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2024

Zaključen: 15. 12. 2023

Datum objave: 24. 11. 2023
Rok za prijavo: 15. 12. 2023

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ za leto 2024, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2024.

Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani obliki.

Razpisne datoteke