Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2023

Zaključen: 14. 4. 2023

Datum objave: 24. 3. 2023
Rok za prijavo: 14. 4. 2023

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev Letnega programa športa v MOL za leto 2023.

Okvirna višina razpisanih sredstev po programih:

  1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 384.00 eurov;
  2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 110.000 eurov;
  3. Obštudijska športna dejavnost – 10.000 eurov;
  4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 2.576.000 eurov;
  5. Šport invalidov – 15.000 eurov;
  6. Šport starejših – 2.000 eurov;
  7. Razvojne dejavnosti v športu – 150.000 eurov;
  8. Organiziranost v športu – 96.000 eurov;
  9. Športne prireditve in promocija športa – 2.240.500 eurov.

Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski sistem (e- Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpisisport.ljubljana.si/.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si, najkasneje do 12. 4. 2022.

Razpisne datoteke