Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOL v letu 2008

Zaključen: 14. 3. 2008 , odpiranje prijav: 14. 3. 2008

Datum objave: 15. 2. 2008
Rok za prijavo: 14. 3. 2008
Odpiranje prijav: 14. 3. 2008

NAVODILA:

 1. JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOL v letu 2008 - »Razpis 2008«
 2. PRAVILNIK O MERILIH ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA - »Pravilnik 2008«
 3. POVZETEK Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana - »Povzetek meril 2008«
 4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA (izvajalci, ki SO BILI v letu 2007 sofinancirani s strani MOL – šport) - »Izvajalci 2007«
  - Baza podatkov 2007 (list x)
  - Osnovni podatki o izvajalcu (listi A, B)
  - Podatki o programih (listi C, D, E, F, G in H)
 5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA (izvajalci, ki v letu 2007 NISO BILI sofinancirani s strani MOL - šport) - »NOVI izvajalci«
  - Osnovni podatki o izvajalcu (listi A, B)
  - Podatki o programih (listi C, D, E, F, G in H)
 6. OBRAZCI
  • »Obrazec o-8«
   Delovanje športnih društev in zvez športnih društev – »o/8«
  • »Obrazec (o1-2_ 2-2_9)«
   - Program posameznih panožnih športnih šol - o/1.2.« (listi OŠ) -
   Neprednostni šport - »o/2.2.« (listi Np) Obrazec je sestavljen je iz dveh strani (listi Np1/2, Np3/4, Np5/6, Np7/8) - Šolanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov - »o/9.« (listi FŠ) 
 7.  VZOREC POGODBE - »Vzorec pogodbe«

 

Za računalniško izpolnjevanje: Podatke vpisujte v rumena polja in polja za izbiro s puščico (primer: Tabela 1. polje za izbiro programa)

Obrazci