Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2010

Zaključen: 30. 10. 2010

Datum objave: 27. 9. 2010
Rok za prijavo: 30. 10. 2010

Mestne občine Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2010.

Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu (letu 2009) ali za delo v daljšem obdobju.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:

  •  ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
  • ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
  • podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, Staničeva 41, SI-1000 Ljubljana, do vključno 30. 10. 2010 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo v drugi polovici meseca novembra 2010.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 08 200 3904 Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana.
 

Razpisne datoteke