Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2011

Zaključen: 1. 11. 2011

Datum objave: 9. 9. 2011
Rok za prijavo: 1. 11. 2011

Mestne občine Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2011 - podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu (letu 2010) ali za delo v daljšem obdobju.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:

  • ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
  • ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
  • podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, Staničeva 41, SI-1000 Ljubljana, do vključno 01. 11. 2011 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo 21. Novembra 2011 v atriju Mestnega muzeja.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 08 200 3904 Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana. 
 

9. 09. 2011 je bil Javni razpis objavljenv tudi v Uradnem listu RS št.71/2011 na strani 2134.

Razpisne datoteke