Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2012

Zaključen: 1. 11. 2012

Datum objave: 21. 9. 2012
Rok za prijavo: 1. 11. 2012

Mestne občine Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012.
Objava v Uradnem listu RS 71/2012, Ob-4185/1.

Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu (letu 2011) ali za delo v daljšem obdobju.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:

  • ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
  • ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
  • podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
     

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, Staničeva 41, SI-1000 Ljubljana, do vključno 01. 11. 2012 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo 22. novembra 2012 v atriju Mestnega muzeja.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 08 200 3904 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.
 

Razpisne datoteke