Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2016

Zaključen: 2. 11. 2016

Datum objave: 29. 9. 2016
Rok za prijavo: 2. 11. 2016

Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu (letu 2015) ali za delo v daljšem obdobju.
Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
- ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
- ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
- podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, Staničeva 41, SI-1000 Ljubljana, do vključno 02. 11. 2016 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo 24. novembra 2016 v atriju Mestnega muzeja.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 08 200 3904 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke