Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2017

Zaključen: 2. 11. 2017

Datum objave: 29. 9. 2017
Rok za prijavo: 2. 11. 2017

Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo v daljšem obdobju.

Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo v daljšem obdobju.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Pobuda za podelitev nagrad mora vsebovati:
- ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
- ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
- podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18,
SI-1000 Ljubljana, do vključno 02. 11. 2017 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo konec novembra 2017 v atriju Mestnega muzeja.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 306 46 03 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke