Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2018

Zaključen: 2. 11. 2018

Datum objave: 14. 9. 2018
Rok za prijavo: 2. 11. 2018

Pobudo za podelitev nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.

Nagrado za vrhunske dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad.

Nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Pobuda mora vsebovati:
- ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
- ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
- podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18,
SI-1000 Ljubljana, do vključno 02. 11. 2018 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo konec novembra 2018 v atriju Mestnega muzeja.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 306 46 03 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke