Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2019

Zaključen: 4. 11. 2019

Datum objave: 12. 9. 2019
Rok za prijavo: 4. 11. 2019

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2019.

Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.
Nagrado za izjemen športni dosežek se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad.

Nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Pobuda mora vsebovati:
- ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
- ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
- podrobno utemeljitev pobude, morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo in slikovno gradivo o delu kandidatke oz. kandidata v pobudi.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18,
SI-1000 Ljubljana, do vključno 04. 11. 2019 v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo konec novembra 2019 v Stožicah.

Razpisna dokumentacija bo od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-sport/razpisi/

Podrobna pojasnila o izboru predlogov za nagrajence pa na https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/priznanja-in-nagrade-mol/podeljujemo-priznanja/zupanciceva-nagrada-2/nagrada-marjana-rozanca/

Dodatne informacije so vam na voljo na Mestni občini Ljubljana, Oddelku za šport na telefonski številki 01 306 46 03.

Razpisne datoteke