Javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v MOL za leto 2023

Rok za prijavo: 18. 10. 2023

Datum objave: 18. 9. 2023
Rok za prijavo: 18. 10. 2023

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2023.

NAGRADE

Nagrada za športni dosežek v preteklem letu (1 nagrada):
Nagrado za športni dosežek v preteklem letu lahko prejmejo športniki, ki so osvojili eno izmed prvih treh mest na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah ali osvojili skupni svetovni pokal. Nagrado lahko prejme tudi društvo, ki je doseglo odmevni rezultat na uradnih mednarodnih tekmovanjih v članski konkurenci. Športni delavci lahko prejmejo nagrado, če so sodelovali pri osvojitvi naslova iz prvega odstavka tega člena ali pa so njihovi športniki sodelovali na olimpijskih igrah.
Za vrhunske dosežke se upošteva doseženi rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta do 31. 10. tekočega leta.

Nagrada za delo iz daljšega obdobja (3 nagrade):
Nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik (športni pedagog, strokovni delavec…), ki je deloval na področju športa najmanj 20 let. Športni novinar lahko prejme nagrado za dolgoletno odmevno spremljanje športnikov in športnih ekip na posameznih področjih, zlasti s področja Ljubljane.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

POBUDA

Pobudo lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Pobuda mora vsebovati:
- podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
- pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov,
- podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,
- podrobno utemeljitev pobude, morebitna druga mnenja, ki pobudo podpirajo in video ali slikovno predstavitev o delu kandidatke oz. kandidata v pobudi.

Pobuda se pošlje na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom »razpis MR-ne odpiraj« do vključno 18. 10. 2023.

Slovesna podelitev nagrad bo predvidoma, v torek 21. novembra 2023.

Razpisna dokumentacija bo od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 306 46 09, Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana.

1.    POBUDA

 

Pobudo lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

 

Pobuda mora vsebovati:

- podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe,

  naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo,

- pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo

  osebnih podatkov,

- podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne

  osebe še kontaktno osebo,

- podrobno utemeljitev pobude, morebitna druga mnenja, ki pobudo podpirajo in video ali slikovno

  predstavitev o delu kandidatke oz. kandidata v pobudi.

 

Pobuda se pošlje na naslov:

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom »razpis MR-ne odpiraj« do vključno 18. 10. 2023.

 

 

 

Slovesna podelitev nagrad bo predvidoma, v torek 21. novembra 2023.

 

 

Razpisna dokumentacija bo od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave

 

 

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 306 46 09, Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana.

 

Razpisne datoteke