Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2014

Zaključen: 13. 12. 2013

Datum objave: 29. 11. 2013
Rok za prijavo: 13. 12. 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2014,
dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2014.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika.

Povezava na e-razpis: http://razpisisport.ljubljana.si  

Dokumentacija razpisa:

 • Javni razpis Šport 2014 (besedilo)
 • Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev LPŠ
 • Dogovor o izvajanju programa 1.1.2.
 • Dogovor o izvajanju programa 1.2.5.1.
 • Dogovor o izvajanju programa 1.2.5.2.
 • Dogovor o rezervaciji objekta za programe 3.4.6.
 • Vzorec pogodbe 2014 – Sredstva
 • Vzorec pogodbe 2014 – Prostor
 • Vzorec pogodbe 2014 – MPŠŠ
 • Vzorec pogodbe 2014 – MPŠC
 • Vzorec pogodbe 2014 – TŠI
 • Vzorec pogodbe 2014 – Delovanje zvez

Obrazci z dodatnimi navodili, pojasnili meril in točkovanjem:

 • Prijavni obrazec
 • Izjave o sprejemanju pogojev razpisa
 • Dokazila in priloge
 • Obvezna dokazila in priloge za obrazec 2
 • Obrazec 1
 • Obrazec 2
 • Obrazec 3a
 • Obrazec 3b
 • Obrazec 3c
 • Obrazec 4
 • Obrazec 5
 • Obrazec 6a
 • Obrazec 6b
 • Obrazec 8a
 • Obrazec 8b
 • Obrazec 9
 • Obrazec 10
 • Obrazec 11_Domicil
 •  

Obrazci

Razpisne datoteke