Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2013, ter zbiranje predlogov za sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol ot

Zaključen: 30. 11. 2012

Datum objave: 9. 11. 2012
Rok za prijavo: 30. 11. 2012

Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2013,
dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2013.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika.
 

Povezava na e-razpis: http://razpisisport.ljubljana.si

Razpisane datoteke:

 • Javni razpis Šport 2013
 • Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev LPŠ
 • Dogovor o izvajanju programa 1.2.5.1.
 • Dogovor o izvajanju programa 1.2.5.2.
 • Dogovor o rezervaciji objekta za program 3.4.5.
 • Vzorec pogodbe 2013 – Sredstva
 • Vzorec pogodbe 2013 – Prostor
 • Vzorec pogodbe 2013 – MPŠŠ
 • Vzorec pogodbe 2013 – Delovanje zvez
 • Seznam objektov za dodelitev domicila in uporabe prostora


Obrazci z dodatnimi pojasnili meril in točkovanjem:

 • Obrazci, pojasnila meril in točkovanje
   

Obrazci

Razpisne datoteke