Javni, vabljeni, anonimni, odprti enostopenjski natečaj za izbiro izvajalca za oblikovanje Celostne grafične podobe ljubljanskega športa

Zaključen: 14. 4. 2010

Datum objave: 5. 3. 2010
Rok za prijavo: 14. 4. 2010

Predmet naročila:
V 1. fazi bo naročnik izbral idejno zasnovo in idejne rešitve osnovnih elementov celostne grafične
podobe Zavoda šport Ljubljana.
V 2. fazi pa bo naročnik s prvo nagrajenim natečajnikom po postopku s pogajanji v skladu s 5.
odstavkom 29. člena ZJN-2 sklenil pogodbo za izdelavo celostne grafične podobe. Predmet pogodbe
bo izdelava vseh elementov celostne grafične podobe ljubljanskega športa, ki jih navaja razpisna
dokumentacija, znak kakovosti za izvajalce programov Letnega programa športa v MOL in priročnika
celostne grafične podobe ljubljanskega športa.

Razpisne datoteke