Najava javnega razpisa za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2020

Zaključen: 2. 11. 2020

Datum objave: 8. 9. 2020
Rok za prijavo: 2. 11. 2020

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2020.

 

Prejemniki so lahko: amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.

Časovno obdobje: 
- nagrado za izjemen športni dosežek se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad,
- nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev nagrad: podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

 Pobuda mora vsebovati:
- ime in priimek ali naziv, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
- ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
- podrobno utemeljitev pobude, morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo in video ali slikovno predstavitev o delu kandidatke oz. kandidata v pobudi.

Pobuda se pošlje na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18, SI-1000  Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj« do vključno 02. 11. 2020.

Slovesna podelitev nagrad bo predvidoma konec novembra 2020. Glede na razmere v zvezi s Covid-19, vas bomo o točnem terminu in načinu podelitve nagrad obvestili kasneje.

Razpisna dokumentacija bo od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 306 46 03 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke