Odprti javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022

Zaključen: 7. 2. 2020

Datum objave: 20. 1. 2020
Rok za prijavo: 7. 2. 2020

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ za leta 2020, 2021 in 2021, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leta 2020, 2021 in 2022.

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki.

Razpisne datoteke