Sklep o sofinanciranju programov MOL za leto 2006 s področja športa

Zaključen: 19. 5. 2006 , objava rezultatov: 19. 5. 2006

Datum objave: 19. 5. 2006
Rok za prijavo: 19. 5. 2006
Rezultati razpisa: 19. 5. 2006

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov v MOL za leto 2006 s področja športa (Uradni list RS, št. 13/06).

Rezultati razpisa