Sklep o sofinanciranju programov v MOL za leto 2007 s področja športa

Zaključen: 18. 7. 2007 , objava rezultatov: 18. 7. 2007

Datum objave: 18. 7. 2007
Rok za prijavo: 18. 7. 2007
Rezultati razpisa: 18. 7. 2007

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Služba za šport
Resljeva 18, 1000 Ljubljana
Tel. 01/306 40 40
Fax.: 01/ 306 40 12

 

Številka: 671-49/2007-31
Datum: 17. JULIJ 2007

 

ŠPORTNIM DRUŠTVOM

 

V zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje programov Mol za leto 2007 s področja športa (Uradni list RS, št. 41/2007) in s priloženim sklepom v tej zadevi, vas v skladu s 190. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) pozivamo k podpisu pogodbe. K podpisu pogodbe se morate odzvati v roku 8 dni od prejema tega poziva. Pogodbo lahko podpišete na Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, do 31. julija 2007, od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 17.30 ure in v petek od 8.00 do 13.00 ure. Po tem roku vas prosimo, da se za podpis pogodbe predhodno dogovorite – Špela LOŽAR tel, 306-40-46. Obveščamo vas, da je v letu 2007 vrednost točke za sofinanciranje programov športa 3,94 €.

 

S spoštovanjem,
Predsednik strokovne komisije
mag. Borut PERŠOLJA

 

Priloženo:

  • Sklep o sofinanciranju programov v MOL za leto 2007 s področja športa
  • Baza podatkov vključenih izvajalcev za leto 2007
  • Zahtevek za izplačilo

Rezultati razpisa