Strokovni nadzor in inženirsko vodenje projekta Prenova Hale Tivoli v Ljubljani

Zaključen: 2. 4. 2013 , odpiranje prijav: 2. 4. 2013

Datum objave: 20. 3. 2013
Rok za prijavo: 2. 4. 2013
Odpiranje prijav: 2. 4. 2013

Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora in inženirskega vodenja projekta »Prenova Hale Tivoli v Ljubljani«.

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je izvedba strokovnega nadzora in inženirskega vodenja projekta »Prenova Hale Tivoli v Ljubljani«.
Obseg del je podrobneje opredeljen v projektni nalogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga A).
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.

Objava na Portalu javnih naročil: JN3170/2013.

 

Razpisne datoteke