Najava javnega razpisa za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2022

Zaključen: 2. 11. 2022

Datum objave: 22. 9. 2022
Rok za prijavo: 2. 11. 2022

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2022.

Prejemniki so lahko: amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.

Časovno obdobje: 
- pri nagradi za izjemne športne dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31.10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad,
- nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Slovesna podelitev nagrad bo predvidoma konec novembra 2022.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 306 46 03 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke