ARSO - javno naznanilo v zvezi z nadgradnjo centra RCERO

Zaključen: 8. 10. 2013

Datum objave: 9. 9. 2013
Rok za prijavo: 8. 10. 2013

Od 9.9.2013 do 8.10.2013 je mogoč vpogled v dokumentacijo ter podaja pripomb v zvezi s soglasjem ARSO za nadgradnjo regijskega centra za odpadke RCERO.

Dokumentacija v zvezi s pridobivanjem soglasja za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) z objekti za obdelavo odpadkov (MBO) je na vpogled javnosti na sedežu ARSO, Vojkova 1a, Ljubljana. Več podrobnosti - v priloženem javnem naznanilu.