Javna objava državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo z okoljskim poročilom

Rok za prijavo: 26. 7. 2024

Datum objave: 10. 6. 2024
Rok za prijavo: 26. 7. 2024

slika za prvo stran

Javna objava bo potekala od 10. junija do 26. julija 2024. Gradivo iz prejšnje točke je javno objavljeno na spletnem portalu GOV.SI (povezava: Državno prostorsko načrtovanje | GOV.SI), v rubriki »Javne objave, razgrnitve in seznanitve«, ter v prostorih:

 • Mestne občine Ljubljana, Oddelka za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana;
 • Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode;
 • Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka;
 • Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj;
 • Občine Naklo, Stara cesta 61, Naklo in
 • Ministrstva za naravne vire in prostor Direktorata za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, Ljubljana.

Javne predstavitve bodo potekale:

 • 13. junija 2024, ob 18.30 uri, v Kulturnem domu Sveti Duh pri Škofji Loki, Sv. Duh 10, Škofja Loka;
 • 17. junija 2024, ob 17.00 uri,, v prostorih Mestne občine Kranj, sejna soba 15, Slovenski trg 1, Kranj;
 • 18. junija 2024, ob 17.00, v Kulturnem domu Medvode, Cesta ob Sori 13, Medvode;
 • 20. junija 2024, ob 17.00 uri, v prostorih Osnovne šole Hinko Smrekar, Gorazdova ulica 16, Ljubljana.

Vsa vprašanja naslovite:

 • pisno na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »DPN za gorenjsko progo«,
 • elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »DPN za gorenjsko progo«.
 • v kolikor stranka želi, lahko poleg svoje pripombe/predloga/vprašanja navede tudi svoje ime in priimek, ni pa to nujno potrebno za nadaljnjo obravnavo pripomb in predlogov. Obrazec za pripombe je na voljo tudi na spletnem portalu GOV.SI, poleg objave gradiva.

Vsa vprašanja bodo nato posredovana ustrezni/-m osebi/-am.

Razpisne datoteke