Javna razgrnitev dopolnjenega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas ter dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice

Zaključen: 31. 7. 2008 , odpiranje prijav: 1. 8. 2008

Datum objave: 16. 6. 2008
Rok za prijavo: 31. 7. 2008
Odpiranje prijav: 1. 8. 2008

Od 23. junija 2008 do 31. julija 2008 bosta javno razgrnjena: 1. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas, in 2. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice.

Gradivo pod točko 1 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska cesta 230, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. julija 2008, ob 17. uri, v prostorih Osnovne šole Danile Kumar, Godeževa ulica 11, Ljubljana.

Gradivo pod točko 2 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. julija 2008, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke