Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M5/R51 Vodice - Termoelektrarna toplarna Ljubljana in okoljsko poročilo

Zaključen: 2. 7. 2008 , odpiranje prijav: 3. 7. 2008

Datum objave: 26. 5. 2008
Rok za prijavo: 2. 7. 2008
Odpiranje prijav: 3. 7. 2008

Od 2. junija 2008 do 2. julija 2008 bosta javno razgrnjena dopolnjeni osnutek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M5/R51 Vodice - Termoelektrarna toplarna Ljubljana in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, in v Mestni občini Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana.

Javni obravnavi bosta potekali: - 5. 6. 2008 s pričetkom ob 18.30 v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice, - 9. 6. 2008 s pričetkom ob 16.30 v Četrtni skupnosti Črnuče, Oddelku za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana, Dunajska 367, Ljubljana.

S kompletnim gradivom se lahko seznanite tudi v INDOK-u Oddelka za urejanje prostora, Poljanska c. 28, Ljubljana.

Razpisne datoteke