Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti in okoljskega poročila

Zaključen: 5. 8. 2019

Datum objave: 26. 6. 2019
Rok za prijavo: 5. 8. 2019

Od 3. 7. do 5. 8. 2019 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti in okoljsko poročilo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana - Dobrunje (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 10. 7. 2019, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana - Dobrunje.

Razpisne datoteke