Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 182 Pod hribom – del

Zaključen: 28. 8. 2021

Datum objave: 14. 7. 2021
Rok za prijavo: 28. 8. 2021

Od 21. 7. do 27. 8. 2021 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 182 Pod hribom – del.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 25. 8. 2021, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 1000 Ljubljana.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki "zadeva" navedete ključne besede "Pripomba na javno razgrnitev OPPN 182".

Razpisne datoteke