Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna ulica

Zaključen: 21. 1. 2021

Datum objave: 14. 12. 2020
Rok za prijavo: 21. 1. 2021

Od 21. 12. 2020 do 21. 1. 2021 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna ulica.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure). V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 13. 1. 2021, ob 17. uri, v dvorani Mestne občine Ljubljana, Belokranjska ulica 6, 1000 Ljubljana. V primeru, da javna obravnava gradiva ne bo mogoča zaradi preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa, bo prestavljena ali izvedena na drug način, skladen z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb, o čemer vas bomo naknadno obvestili.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "Pripomba na javno razgrnitev OPPN 385 Zvezna ulica".

Razpisne datoteke