Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 ter dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, za del območja urejanja ŠT 1/1 Območje ŽG in del območja urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko kulturni center)

Zaključen: 14. 7. 2008 , odpiranje prijav: 15. 7. 2008

Datum objave: 6. 6. 2008
Rok za prijavo: 14. 7. 2008
Odpiranje prijav: 15. 7. 2008

Od 13. junija 2008 do 14. julija 2008 bosta javno razgrnjena: 1. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1, in 2. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, za del območja urejanja ŠT 1/1 Območje ŽG in del območja urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za Islamski versko kulturni center - IVKC).

Gradivo pod točko 1 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure). Gradivo pod točko 2 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva pod točko 1 bo v četrtek, 3. julija 2008, ob 18. uri, v prostorih Službe za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana, Pot do šole 2a, Ljubljana. Javna obravnava gradiva pod točko 2 bo v sredo, 2. julija 2008, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke