Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev

Zaključen: 14. 11. 2007 , odpiranje prijav: 15. 11. 2007

Datum objave: 1. 11. 2007
Rok za prijavo: 14. 11. 2007
Odpiranje prijav: 15. 11. 2007

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v četrtek, 15. novembra 2007, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke