Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za zadrževalni kanal Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu

Zaključen: 31. 8. 2007

Datum objave: 16. 7. 2007
Rok za prijavo: 31. 8. 2007

Od 16. julija 2007 do 31. avgusta 2007 se javno razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za zadrževalni kanal Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih:

  • Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36 a, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.

Na Oddelku za urbanizem bo gradivo razgrnjeno v poslovnem času, na četrtnih skupnostih pa v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure.

Javni obravnavi bosta:

  • za območje ČS Moste: v torek, 21. avgusta 2007, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36 a, Ljubljana,
  • za območje ČS Polje: v sredo, 22. avgusta 2007, ob 18. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.

Razpisne datoteke