Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama

Zaključen: 18. 1. 2010 , odpiranje prijav: 18. 1. 2010 , objava rezultatov: 18. 1. 2010

Datum objave: 11. 1. 2010
Rok za prijavo: 18. 1. 2010
Odpiranje prijav: 18. 1. 2010
Rezultati razpisa: 18. 1. 2010

Od 18. januarja do 18. februarja 2010 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).
 

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 3. februarja 2010, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad v Ljubljani.
 

Razpisne datoteke