Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče

Zaključen: 14. 4. 2009 , odpiranje prijav: 15. 4. 2009

Datum objave: 16. 3. 2009
Rok za prijavo: 14. 4. 2009
Odpiranje prijav: 15. 4. 2009

Od 13. marca do 14. aprila 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 2. aprila 2009, ob 18. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana.

Razpisne datoteke